امروز : 11 مهر 1402
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
شروع ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت
مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت خبر داد

شروع ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت

مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با اشاره به شروع ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت گفت: متقاضیان می توانند برای دریافت دفترچه راهنما و ثبت نام به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی مراجعه کنند.