امروز : 27 خرداد 1403
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مهندس الهام تاجر
مدیر نظارت بر خوراکی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
فوق لیسانس مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
مهندس الهام تاجر
شرح وظایف:

 صدور، اصلاح و تمدید کلیه پروانه بهداشتی ساخت و شناسه نظارت کارگاهی مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی پس از انجام امور کارشناسی و طرح در کمیته فنی و قانونی

بازرسی مستمر از کارخانجات مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی، نمونه برداری و نظارت بر اجرای ضوابط مربوطه

پاسخ به استعلام ها و مکاتبات با سازمان غذا و دارو، صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، دانشگاه های علوم پزشکی و ...

نمونه برداری ازمحصولات غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی از واحد های تولیدی تحت پوشش و ارسال به آزمایشگاه و بررسی موارد عدم انطباق

کنترل ونظارت برساخت محصولات غذایی ، آرایشی و بهداشتی ازنظر فرمولاسیون وحذف مواد اولیه غیرمجاز مانند سموم شیمیایی و موادافزودنی غیر مجاز

صدور گواهی بهداشت جهت صادرات مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشت

نظارت برکار وآموزش کارکنان تحت سرپرستی اعم از اداری و فنی.

صدور پروانه مسئول فنی

نظارت بر اجرای GMPو GHPدر واحدهای تولید و نگهداری مواد غذایی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی و تلاش برای ایجاد بستر مناسب برای اخذ گواهی HACCP

بازرسی و نمونه برداری از مراکز نگهداری و عرضه مواد خوراکی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی شامل انبارها، مراکز پخش، سردخانه ها

پیگیری دستورالعمل ها و ضوابط اداره کل نظارت و ارزیابی فرآوردهای خوراکی و آشامیدنی شامل طرح عملیاتی کاهش نمک، قند، روغن  و تراریختگی، پایش گندم های مصرفی و غنی سازی آرد با آهن و اسیدفولیک، پیگیری و اجرای طرح های دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت

اجرای طرح  PMS(نمونه برداری در سطح عرضه از محصولات غذایی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی و ارسال به آزمایشگاههای معاونت و بررسی و آنالیز نتایج مربوطه و ارسال نتایج به سازمان غذا و دارو)

نمونه برداری و  بررسی باقیمانده سموم و آفات کشاورزی جهت ارسال نتایج به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی  به منظور سیاستگذاری کلان کشوری

نظارت بر سطح عرضه محصولات آرایشی و بهداشتی

انجام بازرسی های مشترک با نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات و اصناف استان جهت بررسی سطح عرضه محصولات خوراکی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

شناسایی و معرفی واحدها و مراکز متخلف به مراجع ذی صلاح قضایی و پیگیری امور تا حصول نتیجه

نظارت بر نحوه فعالیت شرکت وارداتی در سامانه TTAC سامانه ترخیص  سامانه جامع گزارشات

برگزاری کلاسهای آموزشی جهت مسئولین فنی و مدیران و کارشناسان

دریافت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و سوالات مطرح شده در خصوص مواد‌ خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی