امروز : 14 اسفند 1402
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مدیر تجهیزات و ملزومات پزشکی
شرح وظایف:
  • مدیریت و برنامه ریزی جهت پیاده سازی وظایف ابلاعی وزارت متبوع منطقه تحت پوشش
  • صدور و تمدید پروانه ساخت تجهیزات پزشکی دارای کلاس خطر A و B
  • نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی در سطح تولید، توزیع و عرضه
  • پیشگیری و مبارزه با قاچاق تجهیزات پزشکی
  • نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی مصرفی در موسسات پزشکی، مراکز درمانی و درمانگاهی
  • نظارت های حوزه تولید تجهیزات پزشکی در سطح عرضه (PMQC) ، مشکلات کیفی و حوادث ناگوار (MDR)