امروز : 14 اسفند 1402
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر نوید مزروعی
مدیر آزمایشگاه کنترل غذا
دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی
دکتر نوید مزروعی
شرح وظایف:
 • کسب خط مشی و دستورالعمل لازم از اداره کل آزمایشگاه های مرجع سازمان غذا و دارو
 • تعامل با معاونت ، سایر مدیریت های نظارت بر اساس خطی مشی سازمانی
 • پذیرش نمونه ها و تطابق (رد یا قبول نمونه)با قوانین و مقررات جاری آزمایشگاهی
 • ارجاع نمونه به بخش ها و نگهداری نمونه های شاهد بر اساس دستوالعمل مصوب
 • انجام آزمایش های محوله در بخش مربوطه با صحت و دقت مطلوب و مستند سازی آنها بر اساس اسکوپ کاری مجاز
 • ساخت محلولهای شیمیایی و محیط کشت های میکروبی مورد نیاز در آزمایشگاه و انجام آزمون های کنترل کیفی آنها
 • کنترل کیفی مستمر برای تجهیزات آزمایشگاه، مواد مصرفی و روش های آزمون و ثبت و نگهداری مستندات آنها
 •  ارسال نتایج معتبر در موعد مقرر برای درخواست دهنده آزمون ها
 • دریافت نمونه و برون سپاری نمونه های خارج از اسکوپ کاری و ارسال به آزمایشگاه های مجاز
 • تهیه و تدوین دستورالعمل ها ، Sop ها، مستندات آزمایشگاهی
 • اعلام کمبود ها و نیاز های مواد و تجهیزات با توجه به حجم نمونه ها و اولویت های آزمایشگاه و سیاست های سازمانی و تنظیم درخواست و ارجاع به کارپردازی و امور مالی
 • بررسی سه برگی های پروانه ساخت و شناسه نظارت کارگاهی در کوتاه ترین زمان ممکن
 • تایید صلاحیت مسئولین فنی آزمایشگاه کارخانه ها و کارگاه های تولیدی
 • عقد قرارداد آزمایشگاه همکار جهت کارگاه های فاقد آزمایشگاه
 • برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی برای کارشناسان و کارکنان شاغل آزمایشگاه، آزمایشگاه های واحد های تولیدی و آزمایشگاه های مجاز و همکار
 • همکاری لازم با سایر معاونت ها و مدیریت های نظارتی جهت انجام طرح های محوله سازمانی و دانشگاهی
 • مشارکت در انجام PMS غذایی و آرایشی و بهداشتی، PMQC دارو، تجهیزات پزشکی و فراورده های طبیعی-سنتی و مکمل
 • بازرسی از آزمایشگاه های کارخانجات و کارگاه های تولیدی، ممیزی آزمایشگاههای همکار و مجاز، ممیزی PRPs
 • شرکت در جلسات اداری و کمیته های تخصصی( کمیته های قانونی غذا و آرایشی و بهداشتی)
 • تشکیل کمیته اجرایی اعطای مجوز به آزمایشگاه های همکار و مجاز و انجام فعالیت های مرتبط با آن(ممیزی-تایید صلاحیت)
 • شرکت در کنگره ها و سمینارهای علمی آموزشی در رابطه با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی به منظور بهره برداری از یافته های جدید علمی برحسب انجام وظایف مربوطه در صورت ارجاع مافوق
 • حفظ و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی و استفاده بهینه از مواد مصرفی
 • بروز رسانی استانداردها، Sop ها و راه اندازی روش های جدید
 • همکاری در طرحهای تحقیقاتی مرتبط با فعالیتهای آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
 • تهیه آمار و  گزارش از فعالیتها، مشکلات و پیشرفتها جهت مافوق
 • تعامل و ارتباط محترمانه با سایر همکاران و ارباب رجوع و رعایت نظم و انضباط کاری و اداری
 • تحویل پسماند ها به واحد خدمات جهت دفع اصولی پسماندهای آزمایشگاهی
 • کالیبراسیون خارجی و میانی دستگاهها ، ثبت و نگهداری آنها
 • رعایت اصول ایمنی در حین کار
 • انجام سایر امور محوله به تشخیص مسئول فنی آزمایشگاه، معاونت و سازمان غذا و دارو