امروز : 06 خرداد 1403
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مدارک مورد نیاز صدور/تمدید/اصلاح پروانه مسئول فنی

آرایشی و بهداشتی

 

o درخواست کتبی مدیر عامل

o اصل تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری (پیوست شماره 2)

o تصویر شناسنامه وکارت ملی

o تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا تاییدیه ارزش تحصیلی

o دو قطعه عکس 4×3

o اصل فیش واریزی به مبلغ 840000 ریال

o قرارداد استخدامی

o اصل پروانه و استعفای مسئول فنی قبلی (درصورت وجود)

o تصویر کارت پایان خدمت (مخصوص آقایان)

o گواهی طی دوره آموزشی از آزمایشگاه معاونت غذا و دارو

o در صورت درخواست تمدید پروانه مسئول فنی، ارائه گواهی دوره های آموزشی به میزان سالانه 25 امتیاز الزامی است (تکمیل و ارائه فرم دوره های آموزشی 5 ساله مسئولین فنی)