امروز : 06 خرداد 1403
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مدارک مورد نیاز برای صدور/تمدید/ اصلاح پروانه بهداشتی ساخت

 

o درخواست کتبی صدور/تمدید/ اصلاح پروانه بهداشتی ساخت

o فرم تکمیل شده پروانه بهداشتی ساخت (با امضاء مسئول فنی و مدیریت آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و دارو) (در صورت نیاز)

o طرح برچسب و پوشش بسته بندی (مشخصات لیبل طبق ماده 11 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) (تاییدیه درج نشانگر رنگی تغذیه ای در صورت نیاز)

o تصویر برابر اصل شده (توسط مراجع ذیصلاح) گواهی ثبت علامت تجاری یا اجازه استفاده از علامت تجاری صادره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

o تصویر قرارداد با آزمایشگاه مورد تاییدسازمان غذا و دارو (در صورت نیاز) 

o ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 2820000 ریال در صورت صدور و مبلغ 840000 ریال در صورت تمدید/ اصلاح

o ارائه فیش بانکی تسویه حساب هزینه­های آزمایشگاهی

o مدارک آنالیز و مشخصات رنگ و اسانس مصرفی (درصورتیکه در فرمولاسیون محصول رنگ و اسانس باشد)

o تصویر پروانه ساخت ظروف بسته بندی محصول

o تصویر پروانه ساخت مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصول (درصورت نیاز)

o اصل پروانه ساخت قبلی ( درصورت درخواست تمدید/اصلاح)

o تصویر پروانه­های بهداشتی تاسیس بهره برداری (کد ثبت منبع) و مسئول فنی (کلیه شیفت­های تولیدی)