امروز : 14 اسفند 1402
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

پیشخوان الکترونیکی ارباب رجوع با هدف ارائه خدمات غیر حضوری به ارباب رجوع، سهولت در دسترسی و پیگیری و پاسخگویی مکانیزه و سریع برای ارباب رجوع در دانشگاه راه اندازی شده است.

 

قبل از بارگذاری نامه به موارد ذیل دقت نمایید.

در صورتیکه نامه دست نویس شخص (حقیقی) باشد.

1.  نامه خوانا باشد.

2. نامه ارسالی حتما با عنوان گیرنده باشد.

3. حتما انتهای نامه شماره تماس و امضا و تاریخ داشته باشد.

4. در صورتیکه در نامه به پیوستی اشاره شده حتما فایل پیوست ضمیمه گردد.

 

در صورتیکه نامه از شرکت (حقوقی) ارسال می گردد.

1. حتما با سربرگ و مهر و امضا شرکت باشد.

2. حتما شماره و تاریخ شرکت در نامه درج شده باشد.

3. عنوان گیرنده مشخص شده باشد.

4. در صورتیکه در نامه به پیوست اشاره شده حتما در فایل پیوست ضمیمه گردد.

5. اطلاعات نامه می بایست به ترتیب زیر تهیه و ارسال شود:

  • نام کارخانه/ نام کارگاه.....
  • عنوان درخواست شامل:( صدور/تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی ساخت/تولید قراردادی/ صادرات/ تولید قراردادی صادرات/ کارگاهی/مسبول فنی خانم یا آقای ..../بهره برداری )
  • نام تجاری

 

          برای ارسال و پیگیری نامه ها از طریق   لینک http://fc.kaums.ac.ir/ اقدام نمائید