امروز : 14 اسفند 1402
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کلیه همشهریان محترم در صورت داشتن هرگونه شکایت از محصولات غذایی ،آرایشی و بهداشتی تولید کارخانجات داخل یا خارج شهرستان می توانند:

از طریق شماره تلفن 03155473025 داخلی 113  واحد رسیدگی به شکایات موضوع را به اطلاع کارشناس رسیدگی به شکایات مستقر در معاونت غذا و دارو برسانند.

همچنین شهروندان محترم می توانند با تکمیل کردن فرم ذیل جهت ارائه نمونه مورد شکایت و سایر مدارک به آدرس خیابان طالقانی - محراب 26 _ معاونت غذا و دارو _ مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به صورت حضوری مراجعه فرمایند.

بدیهی است بلافاصله بعد از دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نتیجه از طریق واحد رسیدگی به شکایات به اطلاع شما رسانده خواهدشد.