امروز : 06 خرداد 1403
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

کلیه همشهریان محترم در صورت داشتن هرگونه شکایت از داروخانه های تحت پوشش شهرستان کاشان و محصولات دارویی و مکمل های رژیمی دارند می توانند:

از طریق شماره تلفن 127-03155473025 و 190، واحد رسیدگی به شکایات موضوع را به اطلاع کارشناس رسیدگی به شکایات مستقر در معاونت غذا و دارو برسانند.

همچنین شهروندان محترم می توانند با تکمیل کردن فرم ذیل جهت ارائه مورد شکایت و سایر مدارک به آدرس خیابان طالقانی - محراب 26 _ معاونت غذا و دارو _ مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر به صورت حضوری مراجعه فرمایند.

بدیهی است بلافاصله بعد از دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نتیجه از طریق واحد رسیدگی به شکایات به اطلاع شما رسانده خواهدشد.