امروز : 06 خرداد 1403
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

معاونت غذا و دارودر سال 1385 به منظور نظارت بر دارو و مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از معاونت درمان جدا گردید و به عنوان یکی از معاونت های دانشگاه فعالیتهای خود را آغاز نمود.

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بعنوان یکی از بازوهای اجرایی دانشگاه عهده دار تأمین و ارتقاء سلامت و امنیت غذایی، دارویی وآرایشی و بهداشتی بوده و با بهره گیری از کارشناسان متعهد و استفاده از ابزارهای قانونی و فن آوری های نوین و همچنین احترام به ارزش ها و باورهای دینی حداکثر اطمینان لازم را در خصوص امنیت و سلامت موادغذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارویی برای کلیۀ افراد جامعه فراهم آورد.

امید است با استعانت از خداوند متعال در جهت ارتقای فرهنگ مصرف دارو و غذا و ایجاد ایمنی غذایی در شهرستان کاشان کوشا باشیم.

 

اسامی مدیران حوزه معاونت غذا و دارو دانشگاه  علوم پزشکی کاشان:

  •  سرپرست معاونت غذا و دارو: آقای دکتر محمدرضا رشیدی
  • مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر: خانم دکتر آزاده ایران منش
  • مدیر نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی: خانم مهندس الهام تاجر
  • مدیر آزمایشگاه کنترل غذا: آقای دکتر نوید مزروعی
  • مدیر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل: آقای دکتر سید علی جوادی
  • مدیر امور اداری: آقای حسن بنائیان
  • مدیر امور مالی: آقای سید محمد جواد حسینی مقدم
  • مدیر امور عمومی: خانم مهندس سهیلا صانعی