امروز : 06 خرداد 1403
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

این دستورالعمل به منظور ایجاد هماهنگی در انجام فرآیند ارزیابی و ممیزی کارخانه های تولیدکننده فرآورده های غذایی و آشامیدنی دارای گواهی ISO 22000 و HACCP و همچنین صدور مجوز استفاده از علامت  HACCP و ISO22000 بر روی برچسب فرآورده های تولیدی،تدوین شده است.