امروز : 11 مهر 1402
معاونت غذا و دارو
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
دکتر سید علی جوادی
مدیر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل
دکتری داروسازی
دکتر سید علی جوادی
شرح وظایف:

رسالت حرفه ای ما در مدیریت فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، تلاش در جهت پیشگیری از ترویج باورهای غلط در مصرف این دسته از داروها و به دنبال آن کاهش آسیب های فردی رئوس برنامه های تدوین شده در جهت اصلاح الگوی مصرف داروهای گیاهی

بیان آسیب های وارده به سلامت افراد در پی بروز تداخلات مصرف همزمان داروهای شیمیائی و گیاهی 2- بیان انواع تداخلات شایع درمصرف داروهای گیاهی و غذاها

آگاهی بخشی در مورد گیاهان داروئی سمی و خطرناک

 ارتقاء سطح دسترسی سریع و آسان و مطمئن مردم به اطلاعات مربوط به اصالت داروهای گیاهی موجود در بازار

آگاهی بخشی در مورد میزان و مقدار صحیح مصرف داروهای گیاهی

 برگزاری گشت‌های مشترک با اصناف، تعزیرات و نیروی انتظامی جهت بازدید عطاری‌های حوزه نظارتی

- برگزاری گشت‌های مشترک با معاونت بهداشتی، تعزیرات و نیروی انتظامی جهت بازدید باشگاه‌ها و مراکز غیرمجاز عرضه مکمل‌های ورزشی

ارزیابی محل احداث واحدهای تولید و نگهداری فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و و کارشناسی شیر خشک در صورت درخواست متقاضی ---- کارشناسی پرونده‌های درخواست صدور پروانه‌های طبیعی سنتی و مکمل

بازرسی از مرکز درمانی تحت پوشش درخصوص پروژه ساماندهی زنجیره تامین فرآورده‌های ویژه متابولیک و اجرای موفق گام نهایی روند مذکور

بازرسی از کارخانه‌های تولید فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل

  ارسال پرونده تخلفات عطاری‌ها، باشگاه‌ها و مراکز غیرمجاز عرضه مکمل‌های ورزشی به مراجع قضایی و پیگیری موضوع تا حصول دستور قضایی مربوطه 12-

 ارسال اقلام مکشوفه قاچاق به معاونت حقوقی گمرک جهت ارزیابی قیمت سیف اقلام

 پلمپ عطاری‌ها و باشگاه‌های متخلف و مراکز غیر مجاز عرضه مکمل‌های ورزشی عطف به دستور قضایی

 فک پلمپ عطاری‌ها و باشگاه‌های متخلف و مراکز غیرمجاز عرضه مکمل‌های ورزشی عطف به دستور قضایی

 امحاء داروهای قاچاق مکشوفه عطف به دستور قضایی

اعلام پاسخ به پلیس امنیت درخصوص اقلام و مکمل های مکشوفه قاچاق

 دریافت و بررسی شکایت‌های واصله تلفنی و حضوری از عطاری‌ها، باشگاه‌ها، مراکز غیرمجاز عرضه فرآورده‌های طبیعی و

  نمونه برداری از کارخانه و سطح عرضه