آیا می دانید داروی شما به چه منظور تجویز شده است ؟ آیا از نحوه مصرف صحیح نگهداری، عوارض و تداخلات داروی خود مطلع هستید؟      آیا می دانید در هنگام مسمومیت دارویی یا غذایی چه باید کرد؟         شماره تلفن 1490 مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم کشوری به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به سؤالات دارویی همشهریان محترم می باشد. همچنین مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شماره تلفن 03155579000 در ساعات اداری پاسخگوی سؤالات دارویی شما می باشد                             مرکز اطلاع رسانی دارو و سمومDPIC                                     * برای حفظ سلامت خودمان آنتی بیوتیک را هوشمندانه استفاده کنیم .                                     * متاسفانه آمار ها نشان می دهد که کشور ایران بالاترین رتبه سرانه مصرف دارو در جهان را دارد.

2:08:16 AM 1398 / 06 / 27
 

 کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها

دکتر ابراهیم کوچکی  : ریاست دانشگاه، رئیس کمیسیون ماده 20

دکتر محسن تقی زاده  : معاون غذا و دارو ، دبیر کمیسیون ماده 20

دکتر محمد حسین خیاط کاشانی: مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر ، عضو کمیسیون

دکتر دکتر علی محمد ساتر: داروساز آزاد ، عضو کمیسیون ماده 20

دکتراحمد شکاری : نماینده انجمن داروسازان ، عضو کمیسیون ماده 20

دکتر اصفهانیان  : نماینده نظام پزشکی ، عضو کمیسیون ماده 20

 

 

کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

رئیس کمیته :آقای دکتر ابراهیم کوچکی

معاون غذا و دارو :دکتر محسن تقی زاده

دبیر کمیته : آقای دکتر محمد حسین خیاط کاشانی

معاون درمان :آقای دکتر حاجی جعفری

معاون آموزشی :آقای دکتر نادریان

معاون پژوهشی : آقای دکتر غلامعلی حمیدی

معاون بهداشتی : آقای دکتر علیرضا مروجی

نماینده نظام پزشکی:آقای دکتر احمد طالبیان

نماینده بیمه خدمات درمانی :آقای دکتر آشوری

نماینده بیمه تامین اجتماعی : آقای دکتر افشار

نماینده انجمن داروسازان :آقای دکتر حمید رضا بنفشه  

گروه داخلی :آقای دکتر رضوی زاده

گروه زنان و زایمان و  نازایی : خانم دکترصمیمی

گروه عفونی :خانم دکتر منصوره مومن هروی

گروه فارماکولوژی : خانم دکتر اعظم مصداقی نیا

 

 

کمیته فنی صدور پروانه  های بهداشتی 

دکتر محسن تقی زاده ، معاون غذا و دارو و رئیس کمیسیون

بررسی پرونده های صدور پروانه بهره برداری کارخانجات

دکتررضا شرافتی ، مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی

بررسی پرونده های صدور پروانه های بهره برداری و ارائه پاسخ به اعضاء در خصوص چگونگی وضعیت کارخانه

دکتر اعظم مصداقی نیا ، هیئت علمی

بررسی پرونده های صدور پروانه بهره برداری کارخانجات

دکتر غلامرضا نمازی ، مسئول آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی

بررسی پرونده های صدور پروانه بهره برداری و بررسی تجهیزات و لوازم و مواد آزمایشگاهی مورد نیاز واحد جهت راه اندازی آزمایشگاه آن واحد

خانم الهام تاجر، کارشناس تخصصی مدیریت نظارت بر مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی

بررسی پرونده های صدور و پروانه بهره برداری و پاسخ گویی به اعضاء در خصوص چگونگی وضعیت کارخانه و تهیه وسایل و رعایت شرایط مورد نیاز جهت صدور پروانه بهره برداری

مهندس حسین دایی زاده ، نماینده جامعه صنفی مسئولین فنی کارخانجات صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی

آقای  رضا بلندی   ؛ نماینده انجمن کارفرمایان صنایع غذایی
 

 

کمیته خرید دارو معاونت

دکتر محسن تقی زاده  ،  سرپرست معاونت غذا و دارو 

دکتر محمد حسین خیاط کاشانی  ، مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت

دکتر مسعود نساج ، مدیر امور عمومی  معاونت

دکتر حسین سیدی ، مسئول انبار دارویی دانشگاه

امیر حسین روحی  ، کارپرداز دارویی معاونت

آقای مهدی رعیت ، مسئول امور مالی معاونت

 

کمیته مدیران معاونت

دکتر حمیدرضا بنفشه ،  سرپرست معاونت غذا و دارو

دکتر محمد حسین خیاط کاشانی  ، مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت

دکتر مسعود نساج ، مدیر امور عمومی  معاونت

دکتر محمد حسین خیاط کاشانی ، مسئول انبار دارویی دانشگاه

دکتر رضا شرافتی ، مدیر نظارت مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی  معاونت

حسین گیوه چین ، مسئول امور اداری معاونت

دکتر غلامرضا نمازی  ، مسئول آزمایشگاه کنترل غذا

آقای مهدی رعیت ، مسئول امور مالی معاونت

 

 

کمیته امر به معروف و نهی از منکر معاونت

دکتر حمیدرضا بنفشه  ،  سرپرست معاونت غذا و دارو

دکتر محمد حسین خیاط کاشانی  ، مدیر نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت

دکتر مسعود نساج ، مدیر امور عمومی  معاونت

دکتررضا شرافتی  ، مدیر نظارت مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی  معاونت

خانم حسن بیگی ،  عضو کمیته

 

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر