هفته سلامت (ایمنی غذا از مزرعه تا سفره)     تامین غذای سالم، تضمین جسم و روح سالم         ایمنی غذا، ایمنی جسم، ایمنی جامعه           مصرف غذای سالم، شاه کلید سلامتی         حفظ زنجیره غذای سالم از تولید تا مصرف حق مردم جامعه است  یکی از نشانه های غذای سالم دارا بودن پروانه ساخت آرم سازمان غذا و د ارو می باشد          با نشان سازمان غذا و دارو آشنا شده و فرزندان خود را هم آشنا سازیم           به فرزندان خود بیاموزیم تا در هنگام خرید مواد غذایی به شماره پروانه ساخت، نشان سازمان غذا و دارو و تاریخ تولید و انقضاء محصول توجه نمایند          در هنگام خرید محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی خارجی برچسب کنترل اصالت و سلامت آنها را بررسی نمائید        کلیه محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی خارجی بایستی دارای برچسب کنترل اصالت و سلامت باشند.

9:33:40 PM 1394 / 03 / 03
 

سرپرست امور عمومی : دکتر مسعود نساج

 

سوابق اجرایی :

 • کارشناس مسئول داروئی با 20 سال سابقه
 • سرپرست داروخانه مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی
 • مدیر امور عمومی معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • سرپرست واحد تحقیق و توسعه معاونت غذا و دارو - دانشگاه علوم پزشکی کاشان

عضویت در کمیته ها و شوراها :

 • عضو و دبیر شورای مدیران معاونت غذا و دارو 
 • عضو کمیته درآمد و کسورات دانشگاه
 • عضو تیم ارزشیابی دانشگاه
 • عضو تیم نظارت بر مراکز MMT  (کلینیک های ترک اعتیاد)
 • عضو کمیته خرید دارو معاونت غذا و دارو

شرح وظایف :

     شامل فعالیت های اداری و مالی معاونت غذا و دارو بوده و خدمات زیر را ارائه می نماید :

 •  برنامه ریزی خرید ، تنظیم اسناد و پرداخت هزینه دارو جهت واحد های بهداشتی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی( سالانه حدود چهل و پنج میلیارد ریال )
 •  برنامه ریزی و اجرای آموزش پرسنل معاونت در زمینه های شغلی مربوطه
 •  پیگیری و انجام امور رفاهی کارکنان معاونت
 •  انجام پرداخت های پرسنلی کارکنان معاونت
 •  انجام امور کار پردازی و تامین نیازهای واحد های مختلف معاونت
 •  پشتیبانی از برگزاری دوره های مختلف آموزشی که در معاونت غذا و دارو انجام می شود

 

 آخرین  به روز رسانی : 1393/2/31
   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر