هفته سلامت (ایمنی غذا از مزرعه تا سفره)     تامین غذای سالم، تضمین جسم و روح سالم         ایمنی غذا، ایمنی جسم، ایمنی جامعه           مصرف غذای سالم، شاه کلید سلامتی         حفظ زنجیره غذای سالم از تولید تا مصرف حق مردم جامعه است  یکی از نشانه های غذای سالم دارا بودن پروانه ساخت آرم سازمان غذا و د ارو می باشد          با نشان سازمان غذا و دارو آشنا شده و فرزندان خود را هم آشنا سازیم           به فرزندان خود بیاموزیم تا در هنگام خرید مواد غذایی به شماره پروانه ساخت، نشان سازمان غذا و دارو و تاریخ تولید و انقضاء محصول توجه نمایند          در هنگام خرید محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی خارجی برچسب کنترل اصالت و سلامت آنها را بررسی نمائید        کلیه محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی خارجی بایستی دارای برچسب کنترل اصالت و سلامت باشند.

7:29:05 PM 1394 / 03 / 03
 

مرکز ثبت و عوارض ناخواسته داروها (ADR) معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کاشان

Adverse Drug Reaction

دوام و بقای مرکزADR و پویائی آن در تشخیص به موقع عوارض و اشتباهات دارویی ، جزء در سایه درایت و عزم راسخ جامعه پزشکی در ارسال به موقع گزارشات عوارض دارویی به این مرکز میسر نمی باشد.

"معرفی مرکز ADR"

◄چگونه می توان عوارض دارویی مشاهده شده را گزارش نمود؟

◄چه مواردی را می توان گزارش نمود؟

◄چه افرادی می توانند عوارض ناخواسته را گزارش نمایند؟

◄چه زمانی باید گزارش نمود ؟

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها از واحدهای تابعه دفتر تحقیق و توسعه-معاونت غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان تنها مرکز ملی در سطح کشور به جمع آوری و ثبت گزارشهای عوارض دارویی مشاهده شده توسط جامعه محترم پزشکی می پردازد. این مرکز از سال 1377 به عنوان عضو کامل سازمان جهانی بهداشت (WHO) در برنامه بین المللی پایش فرآورده های دارویی پذیرفته شده است و از آن زمان تاکنون با سازمان مذکور و سایر کشورهای عضو به تبادل اطلاعات در زمینه عوارض دارویی می پردازد.

اهداف عمده مرکز ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها عبارتند از:

  •   شناسایی سریع عوارض و تداخل های دارویی که تا زمان ورود دارو به بازار شناخته نشده اند.
  • تشخیص افزایش ناگهانی در میزان وقوع عوارض ناخواسته شناخته شده.
  • شناسایی ریسک فاکتورها و مکانیسم هایی که عوارض ناخواسته دارویی تحت آن شرایط رخ میدهند.
  • تخمین جنبه های کمی زیان های ناشی از مصرف داروها.
  • تحلیل و انتشار اطلاعات مورد نیاز در تجویز داروها و مقررات دارویی.
  • پیشگیری از وقوع عوارض دارویی قابل پیشگیری

چگونه می توان عوارض دارویی مشاهده شده را گزارش نمود؟

به منظور جمع آوری گزارشهای عوارض دارویی، با توجه به استانداردهای بین المللی، فرم های زرد رنگی توسط این مرکز تهیه شده است که در صورت تماس با این مرکز به تعداد لازم در اختیار کلیه حرف پزشکی قرار خواهد گرفت. پس از تکمیل فرم ها، می توان آنها را به آدرس تهران- صندوق پستی 948-14185 ارسال داشت، هزینه پست قبلاً پرداخت شده است. این مرکز شما را از دریافت گزارشات مطلع نموده، جدیدترین اطلاعات و اخبار در رابطه باعوارض دارویی را در اختیار شما قرار خواهد داد .

چه مواردی را می توان گزارش نمود؟

کلیه عوارض ناخواسته مشکوک به مصرف فرآورده های درمانی از جمله داروها ( اعم از خود درمانی یا درمانهای تحت نسخه پزشک ) ، فرآورده های خونی، واکسن ها، مواد حاجب، مواد مورد استفاده در دندانپزشکی یا جراحی، ‌فرآورده های گیاهی و محلولهای لنز قابل گزارش به این مرکز می باشند.
جهت گزارش یک عارضه اطمینان از وجود ارتباط قطعی میان مصرف فرآورده و بروز عارضه ضروری نیست بلکه تردید به ایجاد عارضه نیز قابل گزارش می باشد. همچنین کلیه عوارض مشاهده شده اعم از خفیف یا شدید، گذرا یا پایدار توسط این مرکز پذیرفته می شود.

چه افرادی می توانند عوارض ناخواسته را گزارش نمایند؟

کلیه حرف پزشکی، نظیر : پزشکان عمومی، داروسازان ، دندانپزشکان، متخصصین رشته های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی، پرستاران و سایر کارکنان حرف پزشکی می توانند عوارض مشاهده شده را به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارش نمایند.

چه زمانی باید گزارش نمود ؟

حتی الامکان بلافاصله پس از اطلاع از وقوع یک عارضه یا اشتباه دارویی، مورد مشاهده شده را به این مرکز گزارش نمایید، حتی اگر مدت زمان زیادی از وقوع آن عارضه سپری شده باشد. به منظور پیشگیری از تکرار وقوع و نیز عواقب ناگوار ناشی از عوارض جدی و بر اساس دستورالعمل ثبت و گزارشدهی عوارض و اشتباهات دارویی، تمامی موارد جدی عوارض و اشتباهات دارویی مشمول گزارشدهی فوری (طی 24 ساعت از وقوع یا اطلاع از عارضه) می باشند. ارسال به موقع گزارشهای عوارض و اشتباهات دارویی به مرکز ADR، این مرکز را در شناسایی سریع مشکلات دارویی و در نهایت حفظ ایمنی بیماران یاری خواهد نمود.

برخی نکات قابل توجه:

اثرات ناخواسته تاخیری: برخی عوارض (نظیر رتینوپاتی ناشی از کلروکین، استئومالاسی ناشی از مصرف داروهای ضد صرع، سرطانها و ... ) ممکن است ماهها یا سالها پس از قرار گرفتن در معرض فرآورده تظاهر نمایند. هرگونه شک نسبت به وقوع چنین عوارضی در این قبیل موارد قابل گزارش می باشد.

سالمندان :

با توجه به اینکه سالمندان بیش از سایر گروههای سنی مستعد بروز عوارض می باشند، توجه ویژه جامعه پزشکی نسبت به این مساله مورد درخواست می باشد.

ناهنجاریهای مادرزادی:

هنگامی که نوزادی با نقص خلقت مادرزادی متولد می گردد یا سقط جنین نارس صورت می گیرد، از همکاران محترم درخواست می گردد تا احتمال دخالت یک عارضه دارویی را در نظر گرفته، کلیه داروهای مصرف شده در طول بارداری ( ازجمله موارد خود درمانی ) را گزارش نمایند.

◄◄ توجه مهم :

1 – هنگام گزارش یک عارضه حتی الامکان نام شرکت سازنده و شماره سری ساخت را جستجو نموده، گزارش نمایید.

2- هرگز به دلیل نامعلوم بودن برخی اطلاعات درخواستی در فرم، از گزارش نمودن عارضه اجتناب نفرمایید.

3- هویت بیمار و گزارشگر محرمانه خواهد ماند.

 

نمایندگان مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها(ADR) بیمارستان های شهرستان کاشان :

 

ردیف

محل کار

نام ونام خانوادگی

1

اورژانس داخلی –بهشتی

خانم زهره سادات میرحسینی

2

اورژانس جراحی–بهشتی

خانم حلیمه فتاح

3

اتاق عمل–بهشتی

خانم شهره افشارتبار

4

جراحی مردان 1–بهشتی

خانم زینب شاهمیری

5

جراحی مردان 2–بهشتی

آقای ماشااله زراعتی

6

ICU 1–بهشتی

خانم مریم علی بیگی

7

ICU 2–بهشتی

خانم زهرا غلامی

8

ICU 3–بهشتی

خانم ماه منیر کریمیان

9

OH-ICU–بهشتی

خانم فاطمه نادی

10

جراحی مردان 3–بهشتی

خانم فهیمه نیک فرد

11

جراحی زنان–بهشتی

خانم زهرا آقایی

12

زایمان–بهشتی

خانم مریم یاوری

13

بستری زایمان–بهشتی

خانم مهدیه صابری

14

نوزادان–بهشتی

خانم ملیحه عرب زاده

15

CCU 1–بهشتی

خانم مرضیه گندمی

16

CCU 2–بهشتی

خانم اکرم روحی

17

اطفال–بهشتی

خانم راحله رعیتی

18

طبی 1–بهشتی

خانم زهرا غلامی

19

طبی 2–بهشتی

خانم مریم حیدری

20

طبی 4–بهشتی

آقای حسین اخلاقی

21

طبی3–بهشتی

خانم رقیه بیغم

22

عفونی–بهشتی

خانم سبزی

23

آنژیوگرافی–بهشتی

خانم اعظم راعی

24

بستری آنژیوگرافی–بهشتی

خانم طاهره ثابت

25

درمانگاه–بهشتی

خانم سیدی رضوانی

26

مرکز بهداشت آران و بیدگل

خانم فروهه روشن قیاس

27

شهید رجایی

خانم زهرا سادات میری

28

بیمارستان سید الشهداء

خانم مهدیه نحوی نژاد

29

معاونت بهداشتی

خانم اعظم بابائی

30

مرکز اورژانس گلابچی

آقای سعید سلمانی زاده

31

اورژانس سرم درمانی

خانم مریم السادات امتیازی پور

32

بیمارستان نقوی

آقای محمود دباغ

33

بیمارستان میلاد

خانم مریم دبیری فرد

34

بیمارستان متینی

آقای حمیدرضا  زاهدی

35

اورژانس امام خمینی

خانم فاطمه حدادی

36

بیمارستان شبیه خوانی

دکتر علی محمد حق پناه

37

بیمارستان اخوان

خانم معصومه عسگری

38

درمانگاه تامین اجتماعی آران

دکتر مرتضی زمانی

39

درمانگاه بوعلی

دکتر مریم بداغی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر