آیا می دانید داروی شما به چه منظور تجویز شده است ؟ آیا از نحوه مصرف صحیح نگهداری، عوارض و تداخلات داروی خود مطلع هستید؟      آیا می دانید در هنگام مسمومیت دارویی یا غذایی چه باید کرد؟         شماره تلفن 1490 مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم کشوری به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به سؤالات دارویی همشهریان محترم می باشد. همچنین مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شماره تلفن 03155579000 در ساعات اداری پاسخگوی سؤالات دارویی شما می باشد                             مرکز اطلاع رسانی دارو و سمومDPIC                                     * برای حفظ سلامت خودمان آنتی بیوتیک را هوشمندانه استفاده کنیم .                                     * متاسفانه آمار ها نشان می دهد که کشور ایران بالاترین رتبه سرانه مصرف دارو در جهان را دارد.

1:32:53 AM 1398 / 06 / 27
 

" کمیته تجویز و مصرف منطقی داروها RUD  "


 

تاریخچه کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو در کاشان 

سال مطرح شدن تشکیل کمیته بررسی نسخ : سال 1372

تشکیل رسمی جلسات کمیته بررسی نسخ : سال 1375

اولین جلسه رسمی در تاریخ 6/12/75 بوده است .

 

سال 1376 برنامه نرم افزاری برای بررسی نسخ تهیه شده و قبل از آن نیز نسخ توسط کارشناسان دارویی به صورت دستی مورد بررسی قرار می گرفت.

از سال 1376 تا 1383 –100 نسخ از هر پزشک هـر دوماه یک بار بصـورت رندوم جدا می شـد و با استفاده از برنامه نرم افزاری مورد بررسی قرار می گرفته و در انتها گزارش کار هر پزشک برای آنها ارسال مـی شد ضمناً در بعضـی موارد از پزشکانـی که نسخ آنها بررسـی می شد برای شـرکت در جلسات کمیته دعوت بعمل می آمد.

از سال 1384 با توجه به دستور العمل جدید از کمیته کشوری 20 داروخانه از مناطق مختلف شهرستان انتخاب شده و از هر کدام200 نسخه در هر فصل مورد بررسی قرار گرفت، بنابراین تعداد نسخ بررسی شده در این سال نسبت به سال های گذشته کمتر می باشد .

از سال 1385 با برنامه نرم افزار جدیدی که در اختیار معاونت غذا و دارو قرار گرفت نسخ مورد بررسی و پردازش قرار گرفت . آمار بدست آمده از این برنامه دقیق تر بوده و مشکلات برنامه قبلی نرم افزاری قبلی را نداشته و گزارشات عملکرد پزشکان بصورت سالیانه جهت بررسی ارسال می گردد 

 

وظایف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه   

 • تعیین شاخص‌های تجویز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش
 • ارائه بازخورد نتایج شاخص‌های تجویز و مصرف دارو و الگوی نسخه‌نویسی به گروه پزشکی، داروخانه‌ها، مراکز بهداشتی –درمانی، بیمارستانها و ...)
 • ارائه راهکارها و  پیشنهادات برای سیاستگزاری و برنامه‌ریزی به کمیته کشوری
 • تعیین نقاط ضعف و مشکلات موجود در فرآیند تجویز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش مبتنی بر روش‌های علمی و آماری و نتایج حاصل از بررسی‌های نسخ و ارائه راهکاری مرتبط
 • کمک به طراحی و اجرای برنامه‌ها و مداخلات مؤثر تدوین شده توسط کمیته کشوری به منظور افزایش آگاهی نگرش و عملکرد گروه پزشکی وعامه مردم در خصوص تجویز ومصرف دارو با ایجاد همکاری بین واحدهای مختلف مرتبط با موضوع (درون و برون سازمانی)
 • انجام نیازسنجی‌های آموزشی و پژوهشی در خصوص تجویز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش
 • تدوین دستورالعمل های تجویز دارو در منطقه تحت پوشش و نظارت بر اجرای آن‌ها
 • نظارت بر تشکیل جلسات و اجرای مصوبات کمیته دارو و درمان بیمارستانی در بیمارستان‌های منطقه تحت پوشش بر اساس دستورالعمل کمیته کشوری
 • تشکیل کمیته‌های کارشناسی و تخصصی در موضوعات مرتبط بر حسب مورد
 • تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سالانه کمیته و تعیین و برآورد بودجه مورد نیاز جهت طرح و تصویب در کمیته کشوری
 • ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم و مستمر به کمیته کشوری

٭تبصره:معاونین آموزشی، درمان و غذا و دارو دانشگاه موظف به پیگیری و اجرای مصوبات کمیته  می‌باشند

 اعضاء کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

 •  رئیس کمیته :آقای دکتر ابراهیم کوچکی
 •  معاون غذا و دارو :آقای دکتر محسن تقی زاده
 •  معاون درمان :آقای دکتر حاجی جعفری
 •  معاون آموزشی :آقای دکتر عباس تقوی اردکانی
 •  نماینده نظام پزشکی:آقای دکتر علیرضا عابد
 •  نماینده بیمه خدمات درمانی :آقای دکتر مسلم آشوری
 •  نماینده بیمه تامین اجتماعی : آقای دکتر افشار
 •  گروه داخلی :آقای دکتر سید فخرالدین صدر
 •   گروه زنان و زایمان و  نازایی : خانم دکتر فهیمی نژاد 
 •  گروه عفونی :خانم دکتر منصوره مومن هروی
 •  گروه فارماکولوژی : خانم دکتر اعظم مصداقی نیا
 • معاون بهداشتی : آقای دکتر سید علیرضا مروجی
 • معاون پژوهشی : آقای دکتر حمیدرضا بنفشه
 • دبیر کمیته: آقای دکتر محمد حسین خیاط کاشانی

 

  عملکرد و فعالیت های کمیته تجویزو مصرف منطقی داروها :

 • برگزاری جلسات کمیته تجویز و مصرف منطقی داروها بصورت مستمر
 • ارسال گزارش عملکرد پزشکان تحت پوشش
 • برگزاری طرح فرهنگ سازی مصرف دارو در دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدائی در سال تحصیلی 89-88   ( در 20 مدارس کاشان به صورت آزمایشی و آموزش حدود 500 دانش آموز) 
 • برگزاری  طرح فرهنگ سازی مصرف دارو در دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدائی در سال تحصیلی 90-89  ( در 110 مدارس کاشان  و تحت پوشش گرفتن حدود 4600دانش آموز در این طرح ) 
 • برگزاری نخستین جشنوراه  دانش آموزی مصرف منطقی داروها 90/02/08
 • برگزاری  طرح فرهنگ سازی مصرف دارو در دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدائی در سال تحصیلی 91-90  ( در 210 مدارس کاشان  و تحت پوشش گرفتن حدود 5400دانش آموز در این طرح )
 • برگزاری دومین جشنواره مصرف منطقی داروها91/01/24
 • برگزاری  طرح فرهنگ سازی مصرف دارو در دانش آموزان پایه چهارم  و پنجم مقطع ابتدائی در سال تحصیلی 93-92  ( در 50 مدارس کاشان  و تحت پوشش گرفتن حدود 3500دانش آموز در این طرح )
 • برگزاری سومین جشنواره مصرف منطقی داروها  93/02/04
 • برگزاری چهارمین جشنواره مصرف منطقی داروها  94/02/10
 • اجرای هفتمین دوره  آموزش مصرف منطقی داروها  15 لغایت 17 اسفند 95

 

  کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو سازمان غذا و دارو 

راهنمای اجرای طرح فرهنگ سازی مصرف منطقی دارو ها برای دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر