آیا می دانید داروی شما به چه منظور تجویز شده است ؟ آیا از نحوه مصرف صحیح نگهداری، عوارض و تداخلات داروی خود مطلع هستید؟      آیا می دانید در هنگام مسمومیت دارویی یا غذایی چه باید کرد؟         شماره تلفن 1490 مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم کشوری به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به سؤالات دارویی همشهریان محترم می باشد. همچنین مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شماره تلفن 03155579000 در ساعات اداری پاسخگوی سؤالات دارویی شما می باشد                             مرکز اطلاع رسانی دارو و سمومDPIC                                     * برای حفظ سلامت خودمان آنتی بیوتیک را هوشمندانه استفاده کنیم .                                     * متاسفانه آمار ها نشان می دهد که کشور ایران بالاترین رتبه سرانه مصرف دارو در جهان را دارد.

12:34:43 AM 1397 / 11 / 27
 

مدارک مورد نیاز برای صدور/تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی تولید قراردادی جهت صادرات

فایل PDF  


درخواست کتبی متقاضی صادرات فرآورده جهت صدور پروانه بهداشتی ساخت (تولید قراردادی جهت صادرات)

اساسنامه و آگهی روزنامه تاسیس برابر اصل شده برای شخص حقوقی / پروانه بهره برداری بهداشتی برای کارخانه تولید کننده

تصویر برابر اصل قرارداد بین متقاضی صادرات فرآورده و شرکت خارجی (مقصد صادرات) که در آن صراحتا به موضوع قرارداد شامل نام فرآورده، علامت تجاری و مدت قرارداد و تقبل  مسئولیت  ایمنی و استاندارد فرآورده توسط دو طرف اشاره شده باشد (درصورت وجود) (قرارداد به زبان فارسی توسط دارالترجمه رسمی، ترجمه و تایید شده توسط دادگستری جمهوری اسلامی ایران ارائه گردد)

تصویر برابر اصل قرارداد بین متقاضی صادرات فرآورده و کارخانه تولیدی که نام فرآورده مورد سفارش، مدت قرارداد ، نام تجاری در آن صراحتا قید شده باشد

تصویر برابر اصل گواهی ثبت علامت (نام) تجاری در طبقه مورد نظر به نام متقاضی صادرات یا اجازه استفاده از علامت (نام) تجاری در ایران

فرم تکمیل شده پروانه بهداشتی ساخت توسط مسئول فنی معرفی شده (در مواردی که تولید قراردادی با فرمولی غیر از فرمولاسیون پروانه بهداشتی ساخت کارخانه تولید کننده انجام گیرد)

دارا بودن حداقل امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندی کارخانه تولیدکننده برابر 700

تصویر پروانه بهداشتی ساخت برای آن فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولید مشابه فرآورده درخواستی کارخانه تولیدی

تعهدنامه محضری تعلیق پروانه بهداشتی ساخت (تولید قرردادی جهت صادرات) (پیوست شماره 4)

طرح برچسب یا لفاف بسته بندی (مشخصات لیبل طبق ماده 11 قانون مواد خوراکی، آشایدنی، آرایشی و بهداشتی) (تاییدیه درج نشانگر رنگی تغذیه ای در صورت نیاز) (درج عبارت جهت صادرات الزامی است)

اصل فیش واریزی به مبلغ 1450000 ریال به حساب شماره 4001035203015489  به شناسه وایز 310035261140104002173529006102 به نام وزارت بهداشت نزد بانک مرکزی جهت محصولات خوراکی، یا 1880000 ریال جهت محصولات آرایشی و بهداشتی ( در صورت درخواست تمدید/ اصلاح 560000 ریال)(دستگاه کارتخوان در معاونت موجود است)

ارائه فیش بانکی تسویه حساب هزینه های آزمایشگاهی به شماره حساب به حساب شماره 4001035203015489  به شناسه وایز 375035261140108002173529006102 نام وزارت بهداشت نزد بانک مرکزی (دستگاه کارتخوان در معاونت موجود است)

اصل پروانه ساخت قبلی ( درصورت درخواست تمدید/اصلاح)

تاییدیه رفع نواقص واحد مطابق با تعهداتPRPاز کارشناسان مربوطه

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر