آیا می دانید داروی شما به چه منظور تجویز شده است ؟ آیا از نحوه مصرف صحیح نگهداری، عوارض و تداخلات داروی خود مطلع هستید؟      آیا می دانید در هنگام مسمومیت دارویی یا غذایی چه باید کرد؟         شماره تلفن 1490 مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم کشوری به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به سؤالات دارویی همشهریان محترم می باشد. همچنین مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شماره تلفن 03155579000 در ساعات اداری پاسخگوی سؤالات دارویی شما می باشد                             مرکز اطلاع رسانی دارو و سمومDPIC                                     * برای حفظ سلامت خودمان آنتی بیوتیک را هوشمندانه استفاده کنیم .                                     * متاسفانه آمار ها نشان می دهد که کشور ایران بالاترین رتبه سرانه مصرف دارو در جهان را دارد.

2:14:07 AM 1397 / 04 / 30
 

مدارک مورد نیاز صدور/ اصلاح پروانه بهره برداری

فایل PDF

درخواست کتبی مدیر عامل

کروکی دقیق نشانی محل با مقیاس مشخص

نقشه دقیق ساختمان با مقیاس 400/ 1 با ذکر نام و متراژ کلیه قسمت ها

نقشه دقیق آزمایشگاه با مقیاس 100/ 1

ارائه نقاط GPSواحد

تصویر برابر اصل شده پشت و روی پروانه بهره برداری وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی که نام محصول مورد درخواست در آن درج شده باشد.

تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی ثبت شرکت ( در صورتیکه شرکت باشد)

پرسشنامه تکمیل شده درخواست صدور یا اصلاح پروانه بهره برداری (فرم شماره 1)

اصل آخرین پروانه تاسیس بهره برداری ( در صورت درخواست اصلاح)

اصل فیش واریزی به مبلغ 5660000 ریال به حساب شماره 4001035203015489  به شناسه وایز 310035261140104002173529006102  به نام وزارت بهداشت نزد بانک ملی (در صورت اصلاح 940000 ریال )

اصل پروانه مسئول فنی ( در صورت درخواست اصلاح)

فرم تکمیل شده پروانه بهره برداری (توسط کارشناس که طی بازدید از محل تکمیل می گردد)

تاییدیه رفع نواقص واحد مطابق با تعهداتPRPاز کارشناسان مربوطه ( در صورت درخواست اصلاح)

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر