آیا می دانید داروی شما به چه منظور تجویز شده است ؟ آیا از نحوه مصرف صحیح نگهداری، عوارض و تداخلات داروی خود مطلع هستید؟      آیا می دانید در هنگام مسمومیت دارویی یا غذایی چه باید کرد؟         شماره تلفن 1490 مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم کشوری به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به سؤالات دارویی همشهریان محترم می باشد. همچنین مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شماره تلفن 03155579000 در ساعات اداری پاسخگوی سؤالات دارویی شما می باشد                             مرکز اطلاع رسانی دارو و سمومDPIC                                     * برای حفظ سلامت خودمان آنتی بیوتیک را هوشمندانه استفاده کنیم .                                     * متاسفانه آمار ها نشان می دهد که کشور ایران بالاترین رتبه سرانه مصرف دارو در جهان را دارد.

1:35:54 AM 1397 / 11 / 27
 

مدارک مورد نیاز صدور/ اصلاح پروانه بهره برداری

فایل PDF

درخواست کتبی مدیر عامل

کروکی دقیق نشانی محل با مقیاس مشخص

نقشه دقیق ساختمان با مقیاس 400/ 1 با ذکر نام و متراژ کلیه قسمت ها

نقشه دقیق آزمایشگاه با مقیاس 100/ 1

ارائه نقاط GPSواحد

تصویر برابر اصل شده پشت و روی پروانه بهره برداری وزارت صنایع یا جهاد کشاورزی که نام محصول مورد درخواست در آن درج شده باشد.

تصویر برابر اصل شده روزنامه رسمی ثبت شرکت ( در صورتیکه شرکت باشد)

پرسشنامه تکمیل شده درخواست صدور یا اصلاح پروانه بهره برداری (فرم شماره 1)

اصل آخرین پروانه تاسیس بهره برداری ( در صورت درخواست اصلاح)

اصل فیش واریزی به مبلغ 5660000 ریال به حساب شماره 4001035203015489  به شناسه وایز 310035261140104002173529006102  به نام وزارت بهداشت نزد بانک مرکزی (در صورت اصلاح 940000 ریال )(دستگاه کارتخوان در معاونت موجود است)

اصل پروانه مسئول فنی ( در صورت درخواست اصلاح)

فرم تکمیل شده پروانه بهره برداری (توسط کارشناس که طی بازدید از محل تکمیل می گردد)

تاییدیه رفع نواقص واحد مطابق با تعهداتPRPاز کارشناسان مربوطه ( در صورت درخواست اصلاح)

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر