آیا می دانید داروی شما به چه منظور تجویز شده است ؟ آیا از نحوه مصرف صحیح نگهداری، عوارض و تداخلات داروی خود مطلع هستید؟      آیا می دانید در هنگام مسمومیت دارویی یا غذایی چه باید کرد؟         شماره تلفن 1490 مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم کشوری به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به سؤالات دارویی همشهریان محترم می باشد. همچنین مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شماره تلفن 03155579000 در ساعات اداری پاسخگوی سؤالات دارویی شما می باشد                             مرکز اطلاع رسانی دارو و سمومDPIC                                     * برای حفظ سلامت خودمان آنتی بیوتیک را هوشمندانه استفاده کنیم .                                     * متاسفانه آمار ها نشان می دهد که کشور ایران بالاترین رتبه سرانه مصرف دارو در جهان را دارد.

1:18:42 AM 1397 / 11 / 27
 

مدارک لازم برای صدور/تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری کارگاهی و پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی

فایل PDF


تکمیل فرم درخواست صدورپروانه بهداشتی تاسیس وبهره برداری کارگاهی(پیوست شماره1)

 تصویربرابر اصل شده مجوز فعالیت اقتصادی (پروانه کسب یا ...)ازمراجع ذیصلاح

ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1880000 ریال در صورت صدور و مبلغ 940000 ریال در صورت تمدید/ اصلاح به شماره حساب سیبا به حساب شماره 4001035203015489  به شناسه وایز 310035261140104002173529006102  به نام وزارت بهداشت نزد بانک مرکزی (دستگاه کارتخوان در معاونت موجود است)

ارائه قرارداد با آزمایشگاههای مورد تایید سازمان غذا و دارو (در صورت نیاز)

تکمیل فرم درخواست صدورپروانه بهداشتی ساخت کارگاهی(به ازاء هر فرآورده)  (پیوست شماره2)

ارائه تصویر برابراصل شده ثبت نام تجاری ازسازمان ثبت شرکت ها ومالکیت صنعتی

ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1450000 ریال در صورت صدور و مبلغ 560000 ریال در صورت تمدید/اصلاح ببه حساب شماره 4001035203015489  به شناسه وایز 310035261140104002173529006102  به نام وزارت بهداشت نزد بانک مرکزی(به ازاء هر فرآورده)(دستگاه کارتخوان در معاونت موجود است)

ارائه فیش بانکی تسویه حساب هزینه های آزمایشگاهی به حساب شماره 4001035203015489  به شناسه وایز 375035261140108002173529006102 به نام وزارت بهداشت نزد بانک مرکزی (دستگاه کارتخوان در معاونت موجود است)

ارائه فیش بانکی تسویه حساب هزینه های آزمایشگاهی به شماره حساب2137740233000 نزد بانک رفاه ( در صورت تولید محصول برای اولین بار)

نقشه دقیق ساختمان با مقیاس 400/ 1 با ذکر نام و متراژ کلیه قسمت ها (درصورت صدور/اصلاح)

طرح برچسب و پوشش بسته بندی (مشخصات لیبل طبق ماده 11 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی) (تاییدیه درج نشانگر رنگی تغذیه ای در صورت نیاز)

فرم تکمیل شده پروانه بهداشتی ساخت (با امضاء مسئول فنی و مدیریت آزمایشگاه کنترل کیفی معاونت غذا و دارو)

فرم گزارش بازدید واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی) (پیوست شماره 5) (توسط کارش ناس که طی بازدید از محل تکمیل می گردد)                                               

تصویر پروانه ساخت ظروف بسته بندی محصول

اصل پروانه های تاسیس و بهره برداری و پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی قبلی ( درصورت درخواست تمدید/اصلاح)

گواهی عدم تخلف طی مدت اعتبار شناسه توسط کارشناس (درصورت درخواست تمدید/اصلاح)

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر