آیا می دانید داروی شما به چه منظور تجویز شده است ؟ آیا از نحوه مصرف صحیح نگهداری، عوارض و تداخلات داروی خود مطلع هستید؟      آیا می دانید در هنگام مسمومیت دارویی یا غذایی چه باید کرد؟         شماره تلفن 1490 مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم کشوری به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به سؤالات دارویی همشهریان محترم می باشد. همچنین مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شماره تلفن 03155579000 در ساعات اداری پاسخگوی سؤالات دارویی شما می باشد                             مرکز اطلاع رسانی دارو و سمومDPIC                                     * برای حفظ سلامت خودمان آنتی بیوتیک را هوشمندانه استفاده کنیم .                                     * متاسفانه آمار ها نشان می دهد که کشور ایران بالاترین رتبه سرانه مصرف دارو در جهان را دارد.

1:01:08 AM 1397 / 11 / 27
 

مدارک مورد نیاز برای صدور/تمدید/اصلاح پروانه بهداشتی تولید قراردادی (دارنده نام تجاری داخل کشور)

فایل PDF

درخواست کتبی دارنده علامت تجاری (سفارش دهنده)

اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی (آخرین تغییرات) دارنده علامت تجاری (برای اشخاص حقوقی)/مدارک و مستندات فعالیت اقتصادی از مراجع ذیصلاح مربوطه (برای کارخانه تولید کننده) 

تصویر برابر اصل قرارداد منعقده بین دارنده علامت تجاری و کارخانه تولیدی که موضوع قرارداد، نام فرآورده های مورد سفارش، مدت قرارداد، علامت تجاری و نام مسئول فنی ناظر بر تولید واجد شرایط در آن صراحتاً قید گردیده باشد.

تصویر برابر اصل شده (توسط مراجع ذیصلاح) گواهی ثبت علامت تجاری یا اجازه استفاده از علامت تجاری به نام دارنده علامت تجاری صادره توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

فرم تکمیل شده پروانه بهداشتی ساخت توسط مسئول فنی معرفی شده (در مواردی که تولید قراردادی با فرمولی غیر از فرمولاسیون پروانه بهداشتی ساخت کارخانه تولید کننده انجام گیرد)

دارا بودن حداقل امتیاز چک لیست ارزیابی و رتبه بندی کارخانه تولیدکننده برابر 750

تصویر پروانه بهداشتی ساخت معتبر برای آن فرآورده یا فرآورده هایی با تکنولوژی تولید مشابه فرآورده درخواستی کارخانه تولیدی.

طرح برچسب که علاوه بر موارد مندرج در ماده 11 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، علامت و آدرس کارخانه تولیدی و جمله "بنا به سفارش........................."(دارنده علامت تجاری) نیز بر روی برچسب ذکر شده باشد. ضمنا" الزامات ضابطه برچسب گذاری نیز باید رعایت گردد.

اصل تعهد نامه محضری مدیرعامل کارخانه تولیدی، دارنده علامت تجاری، مسئول فنی معرفی شده ناظر بر تولید و مسئول فنی شرکت توزیع کننده (درصورت وجود)

دریافتGTIN از مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران (بار کد)

اصل فیش واریزی به مبلغ 1450000 ریال به حساب شماره 4001035203015489  به شناسه وایز 310035261140104002173529006102 به نام وزارت بهداشت نزد بانک مرکزی جهت محصولات خوراکی، یا 1880000 ریال جهت محصولات آرایشی و بهداشتی ( در صورت درخواست تمدید/ اصلاح 560000 ریال)  (دستگاه کارتخوان در معاونت موجود است)

ارائه فیش بانکی تسویه حساب هزینه های آزمایشگاهی به شماره حساب به حساب شماره 4001035203015489  به شناسه وایز 375035261140108002173529006102   به نام وزارت بهداشت نزد بانک ملی

اصل پروانه ساخت قبلی ( درصورت درخواست تمدید/اصلاح)

تاییدیه رفع نواقص واحد مطابق با تعهداتPRPاز کارشناسان مربوطه

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر