آیا می دانید داروی شما به چه منظور تجویز شده است ؟ آیا از نحوه مصرف صحیح نگهداری، عوارض و تداخلات داروی خود مطلع هستید؟      آیا می دانید در هنگام مسمومیت دارویی یا غذایی چه باید کرد؟         شماره تلفن 1490 مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم کشوری به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به سؤالات دارویی همشهریان محترم می باشد. همچنین مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شماره تلفن 03155579000 در ساعات اداری پاسخگوی سؤالات دارویی شما می باشد                             مرکز اطلاع رسانی دارو و سمومDPIC                                     * برای حفظ سلامت خودمان آنتی بیوتیک را هوشمندانه استفاده کنیم .                                     * متاسفانه آمار ها نشان می دهد که کشور ایران بالاترین رتبه سرانه مصرف دارو در جهان را دارد.

3:35:52 PM 1398 / 10 / 30
 

1. جراحی قلب

کریستالوئیدها (رینگر لاکتات،سدیم کلرید0.9% ... ) بایستی به عنوان مایع انتخابی اول برای پمپ قلب و ریه به کار رود. در مواردی که جلوگیری از شنت ریوی حائزاهمیت است ،استفاده ازکلوئیدهای غیر پروتئینی (هتا استارچ، دکستران ...)نیز ممکن است کاربرد داشته باشد. برای افزایش حجم در گردش بعداز عمل ، کریستالوئید خط اول درمان است . به دنبال آن ،کلوئیدهای غیر پروتئینی و در نهایت آلبومین مصرف دارند.

 2. شوک هموراژیک:

کریستالوئیدها بایستی به عنوان مایع انتخابی اولیه مورد توجه قرار گیرند. در مواردیکه، کریستالوئید تا 4 لیتر ظرف مدت 2 ساعت نتواند پاسخ مفید ایجاد کند، کلوئیدهای غیر پروتئینی ممکن است به عنوان جایگزین برای بالغین مصرف شوند. زمانیکه کلوئید غیرپروتئینی منع مصرف دارد، می توان آلبومین 5% را استفاده نمود. محلولهای کریستالوئیدی و کلوئیدی نباید هنگامیکه ظرفیت حمل اکسیژن کاهش پیدا کرده و یا فاکتورهای انعقادی ویا پلاکت لازم است، به عنوان جایگزین خون و فراورده های خونی بکار روند. بیمارانی که زیر دستگاه دیالیز، علائم شوک را نشان داده اند،در این رده قرار می گیرند.

 3. شوک غیر هموراژیک

کریستالوئیدها بایستی به عنوان خط اول درمان در این بیماران مورد توجه قرار گیرند . آزمایشات کلینیکی که نشان دهد کلوئید می تواند در درمان سپسیس پیشرفته مفید باشد موجود نمی باشد. در مورد نشت مویرگی همراه با ادم ریوی یا ادم شدیدمحیطی ، تجویز کریستالوئید تا 4 لیترقبل از استفاده از کلوئید مناسب می باشد. کلوئید های غیر پروتئینی و آلبومین بایستی در بیماران با سپتیک منتشر با احتیاط مصرف شوند. اگر کلوئید های غیر پروتئینی منع مصرف داشته باشند، ممکن است آلبومین داده شود.

 4. جراحی کبد

محلولهای کریستالوئید بایستی به عنوان خط اول درمان استفاده شود. چنانچه محلولهای کریستالوئیدی موثر واقع نشود و آنمی یا اختلال انعقادی و یا هر دو وجود داشته باشد ،از گلبول قرمز متراکم و FFP(fresh frozen plasma) قبل از استفاده آلبومین استفاده می شود. آلبومین به منظور نگه داشتن حجم موثر در گردش، به دنبال جراحی عمده کبد(بالای 40%) مناسب می باشد. آلبومین همچنین ، زمانیکه ادم کلینیکی به دنبال مصرف کریستالوئید ایجاد می شود ، مورد مصرف پیدا می کند.

 5. سوختگیها

احیاء سوختگی در 24 ساعت اولیه، با محلولهای کریستالوئید انجام می شود. تجویز آلبومین برای احیاء ، در فاصله زمانی 12-8 ساعت بعد از سوختگی شروع می شود، در صورتیکه ارزیابی نیاز مایع ،نشان دهنده میزان مایع مورد نیاز بیش از cc6 به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به ازای در صد سوختگی باشد . در این مورد، آلبومین به مدت 24 ساعت داده می شود و سپس قطع می گردد. در 24 ساعت دوم در سوختگی های بالای 30% TBSA(total body surface area) احیا با کلوئید یا آلبومین 5% با دوز %TBSA burn/cc/kg 5/. – 3/. مورد مصرف دارد و سپس قطع می شود. تجویز کوتاه مدت آلبومین h)72-24( زمانیکه فشار آنکوتیک اندازه گرفته شده با وجود تغذیه کافی پایین باشد ، مورد مصرف پیدا می کند. (cc15 درساعت به مدت h72-24)

 6. ایسکمی مغزی، فشار پرفیوژن مغزی (CPP)

تجویز کریستالوئید به عنوان خط اول درمان برای نگهداری CPP به منظور درمان وازواسپاسم عروقی همراه با خونریزی زیر عنکبوتیه (subarachnoid) وایسکمی مغزی و ترومای مغزی می باشد. بیماران با افزایش هماتوکریت ، بایستی برای افزایش حجم داخل عروقی ، ابتداکریستالوئید مصرف کنند. مانیتول برای کاهش فشار داخل مغزی استفاده می شود. اگر علت ادم مغزی باشد ،آلبومین بایستی با غلظت 25% به عنوان کلوئید برای حفظ CPP استفاده شود. در صورتیکه هماتوکریت زیر 30 باشد، از گلبول قرمز متراکم جهت افزایش حجم داخل عروقی و حفظ CPP استفاده می شود. اگر حجم درمانی (مایع درمانی) به تنهایی موثر نباشد، ممکن است استفاده از vassopressor ها مفید باشد .

 7. سیروز کبدی

در بیماران بالغ که سیروز همراه با آسیت دارند ، تنظیم تغذیه ای (محدودیت سدیم به میزان gr/day 2) همراه با دیورتیک خط اول درمان است. اگر درمان با شکست روبرو شود و یا توسط بیمار تحمل نشود یا پاراسنتز (کشیدن مایع آسیت ) با حجم بالا (بیش از 5 لیتر) لازم باشد، آلبومین25% (g/l 8-6 )یا کلوئید غیر پروتئینی بایستی مورد توجه قرارگیرد. کریستالوئیدها به عنوان درمان کمکی در بیماران مبتلا به سیروز، که کمتراز سه لیتر مایع آسیت کشیده میشود ، جهت جایگزینی حجم داخل عروقی مورد توجه قرار می گیرند. استفاده از آلبومین به تنهایی دردرمان آسیت، بدون کشیدن حجم زیاد مایع، یا در درمان بیماران با فشار خون پورت postsinusoidal غیر سیروتیک بایستی پرهیز شود. آلبومین 25% همراه با آنتی بیوتیک ممکن است در درمان پریتونیت باکتریال اولیه در بیماران سیروتیک همراه با آسیت استفاده شود.

 8. سندرم نفروتیک

دیورتیک تراپی به تنهایی ، درمان انتخابی در این بیماران است. استفاده کوتاه مدت از آلبومین25%همراه با درمان دیورتیک، در بیماران با ادم شدید محیطی یا ادم ریوی که درمان با دیورتیک به تنهایی در آنها شکست خورده است، درمان مناسبی است .

 9. پیوند اعضا / پیوند کلیه و کبد

موثر بودن استفاده از آلبومین و کلوئیدهای غیر پروتئینی حین و بعد از عمل جراحی پیوند در مطالعات نشان داده نشده است. به دلیل از دست دادن حجم زیاد خون ،گسترش دهنده های حجم خون مانند کریستالوئیدها، فرآورده های خونی، کلوئید های غیر پروتئینی و آلبومین، ممکن است حین عمل پیوند کبد، لازم باشد. آلبومین و کلوئیدهای غیر پروتئینی می تواند بعد از عمل پیوند کبد، برای کنترل آسیت و ادم شدید محیطی و ریوی در بیماران مفید باشد.

10. پلاسمافورز

استفاده از آلبومین همراه با حجم زیاد تعویض پلاسما ( بار اول، بیش ازml/kg 20 و سپس ml/kg 20 در هفته) مناسب می باشد . کلوئید های غیر پروتئینی و کریستالوئیدها می تواند جایگزین بخشی از آلبومین در پلاسمافورزدرمانی باشد و مقرون به صرفه است.

 

از آلبومین می توان در شرایط زیر استفاده کرد:

سرم آلبومین کمتر از g/dl 5/2

فشار مویرگهای ریوی کمتر از mmhg 12

هماتوکریت بالای 30%

 

تجویز آلبومین در موارد زیر غیر منطقی است:

• سوءتغذیه

• هایپو آلبومینمیا

• سندرم هپاتورنال

• پانکراتیت حاد

• پانکراتیت مزمن

• رقیق شدن طبیعی خون در جراحی

• به منظور حمایت فشار خون در دیالیز

• سندرم تحریک بیش از حد تخمدان

 

Reference:                               

Rakel RE, Bope ET, eds. Conn’s current therapy. Philadelphia, pa: WB Saunders; 2002:1147-1152                                              

Perel P. Roberts I. Colloids versus crystalloids for fluid resuscitation in critically ill patient. Cochrane database Syst Rev 2007;4:CD000567

Charles, M. Purtill, S. Dickinson, M. Kraft, M. Pleva, C. Meldrum, and L. Napolitano. Albumin Use Guidelines and Outcome in a Surgical Intensive Care Unit Arch Surg, October 1, 2008; 143(10): 935 - 939.

Barron ME, Wilkes MM, Navickis RJ. A Systemic review of the comparative safety of colloids. Arch Surg; 2004; 139: 552-63

Finfer S, Bellomo R, Boyce N, et al. A comparison  of albumin and saline for fluid resuscitation in the intensive care unit. N Engl J Med2004; 350: 2247-56

 

منبع خبر : معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر