آیا می دانید داروی شما به چه منظور تجویز شده است ؟ آیا از نحوه مصرف صحیح نگهداری، عوارض و تداخلات داروی خود مطلع هستید؟      آیا می دانید در هنگام مسمومیت دارویی یا غذایی چه باید کرد؟         شماره تلفن 1490 مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم کشوری به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به سؤالات دارویی همشهریان محترم می باشد. همچنین مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم دانشگاه علوم پزشکی کاشان با شماره تلفن 03155579000 در ساعات اداری پاسخگوی سؤالات دارویی شما می باشد                             مرکز اطلاع رسانی دارو و سمومDPIC                                     * برای حفظ سلامت خودمان آنتی بیوتیک را هوشمندانه استفاده کنیم .                                     * متاسفانه آمار ها نشان می دهد که کشور ایران بالاترین رتبه سرانه مصرف دارو در جهان را دارد.

12:24:07 AM 1397 / 11 / 27
 

( اطلاعیه های سال 1384)

اطلاعیه شماره 42تاریخ 4/4/84 ترامادول، یک داروی شبه اپیوئید و ضد درد

اطلاعیه شماره 43تاریخ: 12/4/1384 مرگ در اثر تزریق اشتباه پتاسیم کلراید به جای مترونیدازول

اطلاعیه شماره 44 تاریخ 8/5/84 تشنج متعاقب مصرف موضعی لیندان(Lindane)

اطلاعیه شماره 45تاریخ 12/5/84 شوک آنافیلاکسی ناشی از تزریق وریدی سفازولین

اطلاعیه شماره 46 تاریخ 22/06/84 : اختلالات شدید بینایی متعاقب مصرف داروهای سیلدنافیل، تادالافیل، واردنافیل

اطلاعیه شماره 47 تاریخ 14/8/84 هشدار مجدد در خصوص مرگ ناشی از تزریق اشتباه پتاسیم کلراید به جای مترونیدازول

اطلاعیه شماره 48   تاریخ 17/8/84 تاری دید متعاقب مصرف سیلدنافیل

اطلاعیه شماره 49تاریخ 12 / 10 /84  فیناستراید و ناهنجاری های جنینی

اطلاعیه شماره 50تاریخ 15/ 11 /84  هشدارهای جدید در رابطه با مصرف کلوزاپین

اطلاعیه شماره 51تاریخ 23/ 11 /84  بروز تشنج متعاقب مصرف همزمان تئوفیلین و سیپروفلوکساسین

 

( اطلاعیه های سال 1383)

اطلاعیه شماره 35تاریخ: 28/2/1383 هشدار در رابطه با هیپرگلیسمی ناشی از مصرف کلوزاپین و اولانزپین

اطلاعیه شماره 36تاریخ: 17/3/1383 سیلدنافیل و عوارض شدید قلبی

اطلاعیه شماره 37تاریخ: 30/8/1383 هشدارهای ایمنی در رابطه با مصرف

اطلاعیه شماره 38 تاریخ: 25/9/1383 جمع آوری ( Vioxx®) Rofecoxibاز بازار دارویی جهان توسط شرکت سازنده

اطلاعیه شماره 39 تاریخ: 22/10/1383 سفالوسپورین های تزریقی نیز شوک آنافیلاکسی می دهند

 اطلاعیه شماره 40 تاریخ 23/10/83 .

اطلاعیه شماره 41 تاریخ : 15/12/83 1383celecoxibو عوارض قلبی عروقی

 

( اطلاعیه های سال 1382)

اطلاعیه شماره 25تاریخ: 3/3/1382  ایمنی فرآورده های موضعی Lindaneدر درمان جرب و شپش

اطلاعیه شماره 26تاریخ:6/3/ 82 عوارض شدید پوستی ناشی ازمصرف لاموتریژین

اطلاعیه شماره 27تاریخ 25/5/1382 مرگ متعاقب مصرف سولفات منیزیم

اطلاعیه شماره 28تاریخ:22/5/1382 ترامادول و عوارض آن

اطلاعیه شماره 29تاریخ:19/8/1382 هشدار در مورد استفاده از)Paroxetine ( paxilدر بیماران زیر 18 سال.

اطلاعیه شماره 30تاریخ:20/8/1382 تشدید و توسعه عوارض تزریق ترامادول 100 میلی گرمی

اطلاعیه شماره 31 تاریخ: 22/9/1382 سندرم استیونس جانسون ناشی از مصرف لاموتریژین

اطلاعیه شماره 32تاریخ:10/10/1382 مرگ متعاقب مصرف ایمونوگلوبولین وریدی (IVIG)

اطلاعیه شماره 33تاریخ:25/11/1382 عوارض قلبی شدید متعاقب مصرف سیزاپراید

اطلاعیه شماره 34تاریخ:30/11/1382 هشدار مهم در رابطه با مصرف سالمترول

 

( اطلاعیه های سال 1381)

اطلاعیه شماره 20 مورخ 18/1/1381 مطالب علمی ارائه شده در این اطلاعیه از منابع ذکر شده می باشد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیچگونه مسئولیتی در این رابطه ندارد.ریسپریدون (Risperidone)و عوارض اکستراپیرامیدال

اطلاعیه شماره 21:تاریخ 19/8/81مرگ ناشی از تزریق سرم حیوانی به جای سرم انسانی

اطلاعیه شماره 22 : اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آسیب عصب سیاتیک ناشی از تزریق آمپول ولتارن ( یکلوفناک سدیم )

اطلاعیه شماره 23:تاریخ: 14/10/ 81هشدار مهم در ارتباط با داروی (Zoloft) Sertraline

اطلاعیه شماره 24تاریخ 14/10/81تغییر در Labelingایزوترتینوئین (Accutane)اعلام شده توسط FDA

( اطلاعیه های سال 1380)

اطلاعیه شماره 12: تاریخ 29/1/80 هایپریکوم پرفوراتوم ( هایپپران ) و تداخلات دارویی ناخواسته

اطلاعیه شماره 13: تاریخ 29/1/80 فنیل پروپانول آمین و خونریزی مغزی ناشی از آن

اطلاعیه شماره14:تاریخ 4/2/80گزارش جدید افتادگی مچ پا ناشی از تزریق عضلانی آمپول دیکلوفناک سدیم

اطلاعیه شماره 15:تاریخ 23/4/80 هشدار در مورد تزریق عضلانی آمپول دیکلوفناک سدیم و آمپول پیروکسیکام

اطلاعیه شماره 16تاریخ 17/5/1380 فلج برگشت ناپذیر ناشی از آمپول دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام

اطلاعیه شماره 17:تاریخ : 25/6/1380 قطع تولید و توزیع داخلی آمپول های دیکلوفناک سدیم و پیروکسیکام به علت عارضه برگشت ناپذیر فلج پا

اطلاعیه شماره 18:تاریخ: 13/8/80 عوارض ناشی از تزریق عضلانی آمپول دیکلوفناک سدیم با نام تجارتی Voltaren

اطلاعیه شماره 19:تاریخ: 1/10/1380 نکات مهم در مورد تزریق آمپول Voltaren( دیکلوفناک سدیم )

 

(اطلاعیه های سال های 1377 تا 1380 )

اطلاعیه شماره 1 : هشدارتزریق عضلانی دیکلوفناک و فلج ناشی ازآن

اطلاعیه شماره 2: هشداردر مورد شکل تزریقی پیروکسیکام

اطلاعیه شماره 3  : گزارشات عوارض ناخواسته ناشی از تزریق دیکلوفناک همچنان رو به افزایش است

اطلاعیه شماره 4: ایندومتاسین و عوارض ناشی از آن

اطلاعیه شماره 5: کوتریموکسازول و عوارض ناشی از آن

اطلاعیه شماره 6: سرفه ناشی از داروهای مهار کننده آنزیم مبدل آنژیو تانسین

اطلاعیه شماره 7: داروهای مهار کننده آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACEIs)و عوارض ناشی از آنها

اطلاعیه شماره 8: هشدار سیزاپرایدCisapride

اطلاعیه شماره 9: اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اطلاعیه شماره 10 : اینترفرون آلفا

اطلاعیه شماره 11: تاریخ : 4/11/1378 افتادگی مچ پا ناشی از تزریق آمپول پیروکسیکام

 

صفحه  :                                      4 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر